Så här ser kniven ut efter cirka 20 års användande!


Tillbaka!

Det här är kniven för cirka 20 år sedan.