Konstutställningen Sydosten är en utställning för konsthantverkare och 
målare med anknytning till de tre sydostligaste länen. För att komma 
med så bedöms verken av en jury som består av konstkännare och högt 
utbildade lärare i olika konstformer.

Själv var jag med 1994 med 4 knivar som visas nedan samt 1996 med 6 knivar.

En annan utställning som jag var med på, var 1997 i Simpvarp med inbjudna 
konsthantverkare från Kalmar län.

 

 

Det här är från en konst- och hantverksutställning i Mönsterås 2014
som är arangerad av Mönsterås Konstförening. Denna utställning är
välkänd och har alltid många besökare. Utställningen var årets bästa.
Det var mycket uppskattat av besökarna. Det är mina knivar i montrarna.
Denna bild visar en vy från utställningen. Det är mina montar som
syns på bilden. Den lokala utställningen är i Hamnmagasinet i
Mönsterås